LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  • Địa chỉ: 59B – Viện nghiên cứu Rau quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
  • VPGD: Phòng Trưng Bày và Giới thiệu Sản Phẩm – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
  • Tell: 02466.899.018 – Fax: 02438. 67.57.301
  • Hotline: 0968.994.088
  • Website: http://chephamvisinh.net/
  •  Email: hotro.chephamvisinh@gmail.com

    Liên hệ tư vấn khách hàng